Dance For Your Pole

Dance For Your Pole is een verfijnde dans- en sportstudio, gevestigd in het bruisende centrum van Amsterdam, met maar liefst drie prachtige locaties. Onze studio’s zijn voorzien van ultramoderne dansvloeren, eigentijdse danspalen en professionele attributen, waardoor we een unieke en inspirerende omgeving bieden.

Bij Dance For Your Pole gaan we verder dan alleen paaldansen; we omarmen verscheidenheid. Naast onze boeiende paaldanslessen kun je bij ons ook genieten van een breed scala aan andere dansstijlen en personal trainingssessies. Onze getalenteerde instructeurs zijn er om je te begeleiden en je te inspireren, ongeacht je dansniveau.

Stap binnen bij Dance For Your Pole en ontdek een wereld van gratie, kracht en zelfexpressie. We heten iedereen welkom, van beginners tot gevorderde dansers, om samen met ons je passie voor dans en beweging te verkennen.

Dance For Your Pole is a refined dance studio, located in the vibrant heart of Amsterdam, boasting a total of three stunning locations. Our studios are equipped with state-of-the-art dance floors, contemporary dance poles, and professional equipment, creating a unique and inspiring environment.

At Dance For Your Pole, we go beyond just pole dancing; we embrace diversity. In addition to our engaging pole dancing classes, you can also indulge in a wide range of other dance styles and personal training sessions with us. Our talented instructors are here to guide and inspire you, no matter your level of dance experience.

Step into Dance For Your Pole and discover a world of grace, strength, and self-expression. We welcome everyone, from beginners to advanced dancers, to join us in exploring your passion for dance and movement together.

Docenten

Wat ons onderscheidt bij Dance For Your Pole is ons uitgebreide aanbod van lessen, workshops en ons uitzonderlijke team van instructeurs. Onze instructeurs zijn gecertificeerd in verschillende dansstijlen en zijn tevens gekwalificeerd als persoonlijke fitness trainers en X-pert paaldanscoaches.

Bij Dance For Your Pole hebben we een unieke benadering ontwikkeld voor leren, via individuele leskaarten die zijn onderverdeeld in niveaus zoals paaldansniveaus 1, 2, 3 en 4. Elke danser krijgt een persoonlijke leskaart om hun paaldansreis bij te houden. Naarmate je vordert en de paaldansbewegingen op je kaart tijdens onze lessen beheerst, krijg je de mogelijkheid om naar hogere niveaus te gaan.

We nodigen je uit om hier kennis te maken met onze getalenteerde instructeurs.

What distinguishes us at Dance For Your Pole is our extensive class offerings, workshops, and our exceptional team of instructors. Our instructors are certified in various dance styles and are also qualified as fitness personal trainers and X-pert pole dance coaches.

At Dance For Your Pole, we have developed a unique approach to learning, using individual class cards categorized into levels such as pole dance levels 1, 2, 3, and 4. Each dancer is provided with a personal class card to track their pole dance journey. As you progress and master the pole dance moves on your card during our lessons, you’ll have the opportunity to advance to higher levels.

We invite you to get acquainted with our talented instructors here.

Studio

Onze studio’s op de locaties Tussen de Bogen 105, 107 en 111 zijn uitgerust met speciaal ontworpen dansvloeren en hoogwaardige danspalen, zowel statische als draaiende, waaronder het indrukwekkende X-Pole Pro, X-lock model.

De palen hebben een diameter van 45 mm en zijn beschikbaar in roestvrij staal en messing afwerkingen. Bovendien bieden we aerial silks, aerial hoop en in totaal hebben we 30 danspalen tot uw beschikking.

Bij Dance For Your Pole bent u welkom, ongeacht uw ervaringsniveau, om deel te nemen aan paaldansen, luchtacrobatiek en een verscheidenheid aan dans- en sportlessen.

Our studios at the locations Tussen de Bogen 105, 107, and 111 are equipped with specially designed dance floors and high-quality dance poles, including both static and spinning poles, among which the impressive X-Pole Pro, X-lock model.

The poles have a 45mm diameter and come in stainless steel and brass finishes. Additionally, we offer aerial silks, aerial hoop, and in total, we have 30 dance poles at your disposal.

At Dance For Your Pole, you are welcome, regardless of your level of experience, to participate in pole dancing, aerial acrobatics, and a variety of dance and fitness classes.

bbc7efd8-a994-4055-9575-505126e43252
TB
IMG_7297
47842954-42f4-476d-bb3e-8ebc2c1829dd
IMG_1962
89bd3b0e-c7d4-4f21-944e-e505fa1c3411
IMG_6882
5b81a314-2d9d-48c0-8216-81cdf6ccae1e
Met vriendelijke groet,

Team DFYP